Czym jest umowa przedwstępna?

 
Jeśli pracownik ma długi okres wypowiedzenia lub z innego powodu nie jest dostępny dla pracodawcy od razu albo jeśli to pracodawca dopiero planuje zatrudnienie , obie strony, które chcą podjąć współpracę, mogą się zabezpieczyć, składając sobie na piśmie przyrzeczenie zatrudnienia, czyli umowę przedwstępną.
Umowa przedwstępna jest więc instytucją prawną, która zobowiązuje strony do podpisania w przyszłości umowy definitywnej.
 
WZÓR UMOWY: